Мейко, Мику, Кайто,Лен,Лука,Ринin,Тето,Гуми,Хаку, Акита